assessments2

Een assessment is een verzamelnaam voor een aantal testen en onderzoeken, met als doel tot een objectieve en onafhankelijke beoordeling van een kandidaat te komen. Assessments (in de volksmond ook wel psychologisch onderzoek genoemd) worden ingezet bij het selecteren van personeel, bij onderzoek naar de mate van ontwikkelbaarheid (talent ontwikkeling) van zittend personeel, bij loopbaanvraagstukken, reorganisatie, omscholing en re-integratie.

De inrichting van een assessment is afhankelijk van de vraagstelling en wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

Is er sprake van een leidinggevende functie dan wordt een leiderschapsonderzoek uitgevoerd.

Een assessment bestaat uit de onderstaande modules:

Persoonlijkheidsonderzoek

In overleg met de opdrachtgever kan voor een functie een gewenst persoonlijkheidsprofiel worden vastgesteld. Het persoonlijkheidsonderzoek (meting van de persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat) wijst vervolgens uit in welke mate het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat hierbij aansluit.

Capaciteitenonderzoek

In een capaciteitenonderzoek worden het werk- en denkniveau en de schoolse vaardigheden van de kandidaat onderzocht. Het werk- en denkniveau wordt bepaald door testen af te nemen die aspecten van algemene intelligentie meten, zoals analytisch vermogen, logisch denken, verbaal redeneervermogen en technisch inzicht.

Onderzoek zelfbeeld

De kandidaat geeft door middel van het beantwoorden van open vragen zijn/haar zelfkennis weer ten aanzien van de persoonlijke effectiviteit en ineffectiviteit in zijn of haar stijl van werken/leidinggeven. Het zelfbeeld van de kandidaat wordt vergeleken met zijn of haar persoonlijkheid.

Onderzoek naar omgang met problemen

In dit onderzoek wordt bepaald hoe de kandidaat vanuit zijn of haar persoonlijkheid reageert op problemen, stressvolle situaties en/of gebeurtenissen. De uitkomsten worden vergeleken met de persoonlijkheid van de kandidaat.

Bij loopbaanvraagstukken, reorganisatie, omscholing en re-integratie zal ook een beroepskeuzetestworden ingezet.