Er zijn weinig mensen die al op jonge leeftijd precies weten wat zij later willen worden. Zij kunnen in het voorgezet onderwijs hun vakkenpakket zodanig kiezen, dat zij in een vervolgstudie de juiste bagage hebben om tot de studie te worden toegelaten, deze te volgen en af te ronden.
Veel jongeren weten niet welk beroep zij later willen gaan uitoefenen, maken foute studiekeuzes of lopen op latere leeftijd in hun beroep vast omdat daar hun werkelijke interesse niet ligt.
Een beroepskeuzetest (interessetest) wordt ingezet bij het bepalen van een studiekeuze, maar ook als er loopbaanvraagstukken zijn in het kader van omscholing, reorganisatie en re-integratie.
Een persoonlijkheidsonderzoek en een capaciteitenonderzoek dragen er vervolgens toe bij om te bepalen wat voor soort functie of opleiding en op welk werk- en denkniveau binnen de favoriete beroepssector kansen liggen.

Voor wie

De testen zijn geschikt voor mannen en vrouwen, voor autochtonen en allochtonen. Bij de ontwikkeling van de testen is daar nadrukkelijk rekening mee gehouden.
Het taalgebruik is concreet en eenvoudig. Tevens is geprobeerd door beroepsnamen te mijden de items zo min mogelijk statusgevoelig te maken. Het Nederlandse taalniveau is dusdanig dat ook laag taalvaardige personen de test kunnen maken.
Een beroepskeuzetest kan op twee niveaus worden afgenomen

Beroepskeuzetest Middelbaar niveau

De Beroepskeuzetest Middelbaar niveau is bedoeld voor mensen met een opleidingsniveau van basisonderwijs tot en met afgerond Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).

De kandidaat moet in de test de mate van belangstelling aangeven voor 96 activiteiten. Na verwerking van de keuzes wordt in een tabel aangegeven hoeveel interesse er is voor een 15-tal beroepsectoren, te weten:

Administratie, Agrarisch, Automatisering, Autotechniek, Bouw en hout, Elektrotechniek, Handel en commercialiteit, Horeca en voeding, Huishoudelijk en civiele dienst, Installatie techniek en metaal, Kunst en creativiteit, Sociale hulpverlening en onderwijs, Veiligheid handhaving, Vervoer en transport, Verzorging.

Beroepskeuzetest Hoger niveau

De Beroepskeuzetest Hoger niveau is bedoeld voor mensen met een opleidingsniveau vanaf HAVO tot en met afgerond WO. De test geeft een beeld van de interesse van de kandidaat op het gebied van beroepssectoren en werkgerelateerde activiteiten.

De kandidaat moet in de test de mate van belangstelling aangeven voor 140 activiteiten. Na verwerking van de keuzes wordt in een tabel aangegeven hoeveel interesse er is voor een 14-tal beroepsectoren, te weten:

Cultuur en media, Financieel economische dienstverlening, Informatietechnologie, Juridische sector, Logistiek, Medisch Welzijn, Onderwijs, Overheid en veiligheid, Planten, dieren en milieu, Sociaal Welzijn, Sport, Techniek, Zakelijke dienstverlening.

Daarnaast wordt in deze test aangegeven hoeveel belangstelling is voor werkgerelateerde activiteiten, te weten:

Adviseren, Bedenken en vormgeven, Beheren en controleren, Handel drijven, Informeren en opleiden, Leiding geven, Met handen uitvoeren, Onderzoeken, Ontwikkelen en toets, Organiseren, Zorgen en begeleiden.

Een beroepskeuzetest wordt afgenomen in combinatie met een persoonlijkheidsonderzoek en een capaciteitenonderzoek.