De ontwikkeling van de persoonlijkheid

Een persoonlijkheid is deels aangeboren en wordt verder ontwikkeld in de jeugd. Van jongs af aan houden mensen zich bezig met het observeren en doorgronden van mensen en tasten zij af op welke wijze zij het best kunnen reageren op de prikkels die zij uit hun leefomgeving ontvangen. De aangeboren geaardheid van een kind in combinatie met de interactie met de omgeving waarin het kind opgroeit leiden tot een persoonlijkheidsstructuur die uniek is.

In de ontwikkelingsfase van de persoonlijkheid vormt zich een waarderingssysteem voor eigen persoonlijkheidskenmerken en dat van anderen. De subjectiviteit ervan is onbetwistbaar: wat de één bejubelt in een persoonlijkheid roept bij de ander weerstand op.

Is een persoonlijkheid te veranderen?

In persoonlijkheidsverandering geloven wij niet. Op het moment dat de persoonlijkheid is gevormd, valt er nauwelijks nog wat aan te veranderen.

Als de wil aanwezig is, kan inzicht in eigen persoonlijkheid in relatie met die van anderen leiden tot het beteugelen of versterken van een gedragsaspect. De aard van de persoonlijkheid wordt daarmee echter niet veranderd.

Valt er dan niets te leren? Wij stellen dat acceptatie van eigen persoonlijkheid de basis vormt voor persoonlijk welbevinden. Cursussen en trainingen op gebied van vaardigheden die bij de persoonlijkheid passen kunnen zinvol zijn. Zij kunnen een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de reeds aanwezige kwaliteiten in de persoonlijkheid. Het aanleren van kunstjes leidt tot onecht en ongeloofwaardig gedrag.

Wanneer is een persoonlijkheidsonderzoek aan te raden?

Een onderzoek is aan te raden in situaties waarin een professionele, objectieve en onafhankelijke beschrijving van een persoonlijkheid gewenst is.

De uitkomsten van een persoonlijkheidsonderzoek worden afgezet tegen de vraagstelling van de opdrachtgever. Dat kunnen vragen zijn over hoe de persoonlijkheid van iemand zich verhoudt met voor de functie gewenste competenties, een functieprofiel dan wel een leiderschapstijl. Ook kunnen er vragen zijn over het functioneren van een persoon, persoonlijke en loopbaan ontwikkeling of opleidingsvraagstukken.

Om een completer beeld van een persoon te krijgen zal naast een persoonlijkheidsonderzoek minimaal een capaciteitenonderzoek en een onderzoek zelfbeeld van de kandidaat worden uitgevoerd.