Wanneer coaching?

U sleept zich inmiddels naar het werk. U heeft samenwerkingsproblemen, u voelt zich onbegrepen en u bent inmiddels knap moe van uzelf geworden. U begint genoegen te scheppen in uw cynisme en u merkt dan u daarmee medestanders werft. U houdt zich voor dat u er gelukkig niet alleen voor staat.

In uw hart weet u wel beter!

Coaching kan alleen effectief zijn als u oprecht bereid bent zich open te stellen voor uw coach en het uw intentie is om meer inzicht te krijgen in de effecten van uw gedrag in relatie met uw functie en uw (werk)omgeving.

Kennismaking

Bij een intake willen wij eerst weten hoe de wederzijdse verwachtingen zich verhouden. Uw persoonlijkheid en motivatie vormen de basis van onze aanpak. Als wij constateren dat uw bereidheid om uw vraag/probleem op te lossen gering is, dan kunnen wij weinig voor u betekenen.

Constateren wij voldoende motivatie dan spreken wij een aantal gesprekken af, waarbij wederzijds de optie bestaat om de begeleiding op elk moment te stoppen.

In langdurige begeleiding geloven wij niet. Wel in het komen tot een gedeeld inzicht en de wil om gedrag situationeel te veranderen. Drie tot vijf gesprekken moeten voldoende duidelijkheid verschaffen.

Stijl van coachen

Vanuit een positieve, constructieve grondhouding willen wij een vertrouwelijke, respectvolle verbinding met u aangaan. Wij willen invoelen wat u beweegt, wat u blokkeert en hoe u de relatie tussen u en uw omgeving ervaart. Wij stemmen de stijl van coaching af op de aard van uw persoonlijkheid. Afwisselend kruipen wij zowel in uw huid als in die van anderen om het effect van uw gedrag op anderen en dat van anderen op u duidelijk te maken. Hierbij kan het gaan over de invloed welke bijvoorbeeld intimidatie, angst, zelfoverschatting, bedeesdheid dan wel tactloosheid op u en uw omgeving kan hebben.

Zo zal de één een harde confrontatie en de ander een liefdevolle en begripvolle aanpak nodig hebben om in beweging te komen.

Uw persoonlijkheid kunnen wij niet veranderen. Wat uw gedrag betreft kunt u echter keuzes maken. Waar het om gaat is inzicht te verkrijgen in gewenste en ongewenste effecten van uw gedrag in relatie met uw omgeving. Of u uw gedrag wilt aanpassen dan wel wilt accepteren is vervolgens aan u.

Een assessment gaat standaard aan een coachingstraject vooraf.

coaching